ਡਾ. ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ


ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ - ਸੰਪਾਦਨ ਜੁਗਤ


ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਾਦਨ ਜੁਗਤ (ਹਿੰਦੀ)


Divine Revelation


ਇਲਾਹੀ ਨਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ


ਸਿੱਖ ਧਰਮ : ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ


ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਬਾਨੀ, ਗ੍ਰੰਥ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ)


ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਬਾਨੀ, ਗ੍ਰੰਥ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)


ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਬਾਨੀ, ਗ੍ਰੰਥ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ)


ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ


ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਸਰੂਪ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ


ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਬਾਨੀ, ਗ੍ਰੰਥ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ (ਭਾਗ ਚੌਥਾ)


ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ


ਲਿਖੇ ਬਾਝਹੁ ਸੁਰਤਿ ਨਾਹੀ


ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਲਹਣਾ ਤੂਹੈ


ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ


ਨਾਂਦੇੜ- ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਫਰ


ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ- ਤੁਕ-ਤਤਕਰਾ, ਸ਼ਬਦ-ਅਨੁਕ੍ਰਮਿਣਕਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ)


ਦੀਜੈ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕਾ


ਤੁਹੀ ਨਿਸਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ


ਵਿਆਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ


ਕਬਿੱਤ ਸਵੈਯੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ


ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ-ਤੁਕ ਤਤਕਰਾ


Sarbjinder Singh (Batwara) Hindi


Sarbjinder Singh (Partition) Translation of Deejai Budh Bibeka


Sarbjinder Singh (Hindi Transliteration of Deejai Budh Bibeka)


ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ


ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਰੁਦਨ (ਦੀਜੈ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ)


Sarbjinder Singh (ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਰੁਦਨ)


ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ


ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ