ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 20 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ)