ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ