ਸੈਂਟਾਕਲਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ-3-