ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ 2013 (ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ))