ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਦੀ ਫੋਟੋ