300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ (6.4.2009)


300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ (6.4.2009)