300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ (11.6.2009)


300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ (11.6.2009)