300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ (30.7.2009)


300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ (30.7.2009)