ਡਾ. ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਅਾਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ-1