ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘਨੌਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ (5 ਸਤੰਬਰ 2016)