ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਕੱਤਰ, ਮਨੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਵਿਚ-1