ਡਾ. ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ -ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੰਪਾਦਨ ਜੁਗਤ- ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ (2004) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ